Bolagsstämma PGA of Sweden National

Bolagsstämma PGA of Sweden National

7 april, 2017

Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.00 hålls bolagsstämma för PGA of Sweden National i Klubbhuset, Bara. Välkommen!

Välkomna till Bolagsstämma i PGA of Sweden National AB.

Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.00 hålls bolagsstämma för PGA of Sweden National i Klubbhuset, Bara.

Du som önskar delta skall vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dvs den 11 maj 2017.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligt och senast torsdagen den 4 maj 2017 och skickas till:

PGA of Sweden National AB, Box 5, 233 02 Bara eller via E-mail till: charlotte.martensson@pgaswedennational.se

Väl mött,

PGA Sweden National