PGA Sweden National Medlemsmöte augusti 2018

4 september, 2018

PGA Sweden National Medlemsmöte augusti 2018

Detta brev riktar sig till alla i PGA National, men främst till de som idag har ett Tillfälligt eller Yngre Senior medlemskap som löper ut vid årsskiftet. Tanken är att bifogade villkor ska vara så attraktiva att ni alla överväger fortsatt medlemskap i PGA National, men på de villkor som ska gälla för framtiden. De framgår nedan.

Villkor och allt som sägs nedan gäller Tillfälliga medlemmar, men också Yngre Senior som är eller har varit medlem i PGA National och som 2019 är på väg att bli senior (fyllda 30 år). Man blir senior om man fyller 31 år 2019.

Bakgrund Hus, Hotell, Markbyten inkl. byggrätter, Värby exploateringsavtal mm utvecklas vidare i enlighet med grundkonceptet. Processen framåt talar för att Exploateringen nu går framåt med en realistisk tidplan. Det finns ett intentionsavtal mellan 4 parter: Svedala Kommun, Värby/Peab, svensk Galopp och PGA National. Den ursprungliga visionen om en högklassig golfbana, ett närliggande hotell samt bebyggelse i anslutning till golfbanan håller i högsta grad.

Hotellet, som ska stå färdigt om c:a tre år, kommer att generera ett stort antal ronder som belägger vår anläggning. Vi prioriterar tillgänglighet för våra medlemmar och därför är det styrelsens inriktning att i första hand aktivera de befintliga lageraktierna. Siktet är därför inställt på c:a 600 medlemmar inklusive tvåsamhet och juniorer och yngre seniorer. Det är betydligt färre än tidigare mål!

Spelet på golfbanorna kommer att prioriteras i följande ordning: • Spelrättsinnehavare/Medlemmar • Business Club medlemmar • Hotellgäster • Externa greenfeegäster (i mån av utrymme)

En enhetlig Medlemsmodell med aktiebaserad spelrätt Den sedan starten etablerade aktiemodellen med krav på aktieägande för en spelrätt kommer tillsammans med möjligheten att koppla på en ”Tvåsamhet” (make/maka/sambo)vara den enda möjligheten att erhålla en spelrätt på PGA National. Golfens idé som familjeaktivitet främjas av Tvåsamhetsmöjligheten och ligger helt i linje med Svenska Golfförbundets inriktning 50/50! Tvåsamhet är idag 10 % av totala medlemsantalet.

Som en konsekvens av detta: ”Tidsbegränsat medlemskap” tas bort per 1 januari 2019.

I samråd med Bjäreinvest AB, som äger huvuddelen av lageraktierna, erbjuds nu nya aktieägare att köpa dessa B-aktier/Spelrätter till det ursprungliga priset 150 000 kronor.

Tillfälliga – och Senior Yngre (31 år 2019) medlemmar som byter medlemsform erbjuds 50 % rabatt på årsavgiften 2019.

I syfte att göra medlemskapet ytterligare attraktivt har medlemspaketet med rättigheter omformats och anpassats till ett antal önskemål som framförts av medlemmar.

Medlemsrättigheter medlemmar för 2019 (fastställs inför varje kalenderår)

Nedanstående rättigheter gäller såväl aktieinnehavare som tvåsamhetsmedlem.
• Driving-range bollar: 1 000 st. fria • Greenfee medföljande gäster: Du får ta med upp till 6 gäster per år som spelar fritt. Samma gäst får spela 2 gånger under ett kalenderår. Dessa starttider måste bokas per telefon. • Greenfee medföljande gäster: Du får alltid ta med upp till 3 gäster i din boll som var och en betalar 495 kr per rond i greenfee. Dock får endast en enskild gäst spela sammanlagt max 6 ronder till det rabatterade priset per år. • Reserverade starttider: Gäller från april till oktober och kan endast bokas av aktieinnehavare • Hyra av golfbil: 250 kronors rabatt • Fri hyrvagn: Trehjuling placerad utanför shopen  • Golfinstruktion Pro: 10 % rabatt  • Träning för Pro: Vid speciella tillfällen har du fri träning och spel med vår pro.  • Shopen: Som medlem har du 10 % rabatt på inköp av driving range bollar och alla varor i shopen utom golfklubbor som du har har 5 % på.  • Custom fitting: Gratis vid köp av klubbset för min 8000 kronor • REA-utförsäljning i shopen: Du har förtur vid alla REA-tillfällena • Restaurangen: Förutsatt att det finns tillgodohavande på ditt konto i restaurangen har du 10 % på alla inköp  • Rabatt på hotellrum: Normalt 10 %, vid bokning tidigast två dagar före, 25 % • Hyra av festlokal: Gratis i sb m fest eller annat abonnemang

Bilaga 1 visar specifikationen på min värdering. Tag den som ett exempel och gör din egen individuella värdering själv!

MEDLEMSKLUBB Fokus de senaste åren har legat på Hus och Hotell, styrning och ledning av Bolaget samt olika modeller för medlemsformer. Nu vill vi att medlemmen ska vara i fokus!

Prioriteten i PGA National kan uttryckas så här:

• Spelrättsinnehavare skall alltid uppleva sig som prioriterade. • Medlemmar i vår Business Club skall ses som våra viktigaste samarbetspartners. • Gäster i vårt eget hotell/Spångholmsgårdens hotell skall vara prioriterade för greenfeespel före övrig extern greenfee. • Övrig extern greenfee spel skall välkomnas i relation till tillgängligheten, mht medlemmar, BC-gäster, hotellgäster samt banornas krav på skötsel och underhåll.

Medlemmar uppskattar följande innehåll i medlemskapet:

Nuvarande innehåll • Tillgänglighet till banorna – egna starttider • Members tee på rangen – inkl. ”fria” bollar • Rikt urval av ”rättigheter” • Medlemstävlingar – Members Only • Deltagande i seriespelet • Onsdagstävlingen – kan utvecklas vidare med lunch i sb m tävlingen • Utbyte med Vänklubbar – f.n. Falsterbo. The Scandinavian på väg in • Medlemsinformation – önskas mer personliga än idag

Innehåll att införas efter hand

• Igenkänning – hög status att vara medlem • Kläder till seriegolfen – inte nödvändigtvis fritt • Reserverat bord i matsalen för lunch i sb m onsdagsgolfen och annat • Eget utrymme bara för medlemmar på hemsidan • Speciella aktiviteter riktade till dem med högre handicap • Mera delaktighet i banan – t. ex. laga torvor och nedslagsmärken • Delta i rekryteringskampanj för nya medlemmar – Incentive? • Skapa aktiviteter för medlemmarnas familjer • Klubbtävlingar för familj – Äkta makar, Två generationer, etc • Juniorsatsningar – tävling på korthålsbanan, trehålstävling för att komma igång • Members guest day – medlemmar bjuder in gäster inkl. lunch. Bra pris! • Clinic för alla medlemmar någon gång per säsong för tränaren • Fira segrarna i Klubbmästerskapen • Festlig middag i sb med årsmötet • Medlemskvällar med tema – medlemmar blir ansvariga för en kväll • Medlemsluncher • Kanonstart i tävlingar för bättre sammanhållning • Bättre utrymme för förvaring av bagar – kodlås eller motsvarande • Skåp i omklädningsrum med namnbricka (?) • Medlemsrum (?)

Innehåll att införas efter hand, forts.

• Gym i källaren (?) • Medlemsparkering(?) • Bridgebord(?) • Utveckla gemenskapen med BC-medlemmarna • Flera aktiviteter riktade till våra kvinnliga medlemmar

Nästa steg i arbetet med att skapa innehåll för medlemmarna är att utifrån ovanstående plocka ut de saker vi ska sätta på en ”genomförandelista” och se till att detta är genomfört till starten av säsongen 2019. Övriga punkter ska vi göra en prioritetsordning på för senare genomförande.

Jag vill betona att alla inspel inom detta område är varmt välkomna! Skriv till henrik@treschow.se!

För frågor om medlemskapet, aktieköp mm, kontakta i första hand Charlotte Mårtensson, charlotte.martensson@pgaswedennational.se. Även Thomas Stenberg (VD) och Mårten Sundberg (Ordf i bolaget) samt undertecknad är öppna för samtal kring medlemskapet.

Bästa hälsningar  Mårten Sundberg Thomas Stenberg Henrik Treschow Ordf. PGA National VD  (Ordf. Golfklubben)