Styrelse och ledning

  • Mårten Sundberg Styrelseordförande
  • Christer Paulsson
  • Claes Kinell
  • Mikael Sorling
  • Henrik Treschow (även golfklubbens ordförande)
  • Gill Granath
  • Anna Käll

 

  • Jonas Edberg – VD