Ordningsregler

Golfbilar
Golfbilar får endast köras på fairways och vägar. Det är absolut förbjudet att köra i ruffen då gräset lägger sig ner och de spår som uppstår kommer att synas hela säsongen. Missbruk av denna bestämmelse kan leda till att Ni får lämna banan.

Planteringar
Om bollens läge, sving eller stance påverkas av ett nyplanterat träd så SKA bollen ovillkorligen droppas.

Bestämmelser vid dimma:
Ingen får gå ut och spela förrän man ser greenen på Links Course 1:a från klubbhuset (säkerhetsrisk).

När dimman väl släpper så ska alla gå ut från 1:an. Man kan tycka att det skulle vara ok att gå ut på 10:an för att spara tid men det ställer till problem när man sedan ska vända efter nio hål och ta sig ut på 1:an två timmar senare.

Skulle den boll som skulle gått ut klockan 09.00 inte komma ut förrän 10.30 så förskjuts ALLA starttider 1,5 timme. Alltså originaltiden + förskjutningstiden. På så vis blir det ingen förvirring bland spelarna och avståndet mellan bollarna blir rätt så att spelet flyter.

Bestämmelser vid frost
Vid frost är det vår course manager som ger klartecken till när banan öppnar. Det är inte personalen i reception och shop som tar detta beslut.