Golfbokningsregler

  • Ta en titt i vår kalender för att se banans öppettider eller tävlingsdagar.
  • Starttider var 10:e minut.
  • Ej incheckad starttid, debiteras full greenfee.
  • Ej avbokad starttid 24 timmar innan bokad tid debiteras 50% av gällande greenfee.
  • Incheckning skall ske senast 15 min före bokad tid.
  • Medlemmar och boendegäster har reserverade starttider varje dag.
  • Handicapkrav herrar/damer 36.
  • Hundar är inte tillåtet i klubbhuset men på banan.

Följande bestämmelser gäller vid dimma och frost:

Vid dimma får ingen gå ut och spela förrän man ser greenen på Links Course 1:a från klubbhuset (säkerhetsrisk). Vid frost lämnar banpersonalen klartecken när det är ok att släppa ut spelare på banan.

När det ges klartecken för spel ska alla gå ut från 1:an. Man kan tycka att det skulle vara ok att gå ut på 10:an för att spara tid men det ställer till problem när man sedan ska vända efter nio hål och ta sig ut på 1:an två timmar senare.

Skulle den boll som skulle gått ut klockan 09.00 inte komma ut förrän 10.30 så förskjuts ALLA starttider 1,5 timme. Alltså originaltiden + förskjutningstiden. På så vis blir det ingen förvirring bland spelarna och avståndet mellan bollarna blir rätt så att spelet flyter.