Priser för golfbil

Golfbil
Golfbil går att hyra alla dagar och gäller för 18 hål.
Gäster 425 kronor
Medlemmar, gäst till medlem och gäster med läkarintyg 225 kronor

Banchefen kan med kort varsel införa förbud mot golfbilar.