Priser för golfbil

Golfbil
Golfbil går att hyra alla dagar och gäller för 18 hål.
Gäster 500 kronor
Medlemmar, gäst till medlem och gäster med läkarintyg 250 kronor

Banchefen kan med kort varsel införa förbud mot golfbilar.