Hoppa till:

PGA Sweden National
daensv
Sök på webbplatsen

Swedbank har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen, vars historia sträcker sig tillbaka till 1820. Närheten till kunden och det lokala samhället har varit i fokus ända sedan starten. Vårt syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi för de många. Detta innebär att vi verkar för en balanserad ekonomi som ger välbefinnande både för individen och för samhället i stort.

Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Vår huvudaffär omfattar majoriteten av privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi tror på en traditionell bankmodell där nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Fokus ska ligga på våra kunders behov och önskemål – inte på våra produkter.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 7,8 miljoner privatkunder och ca 531 000 företagskunder med 315 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 mars 2012 uppgick balansomslutningen till 1 889 miljarder kronor.