Hoppa till:

PGA Sweden National
daensv
Sök på webbplatsen

PGA of Sweden är en intresseorganisation för Golf Professionals. PGAs medlemmar är yrkesmän och yrkeskvinnor som, genom en gedigen yrkesutbildning certifierats som Club Professionals eller, genom spel erhållit ranking på godkänd Tour vilket berättigar till medlemskap som Tournament Player. PGA har för närvarande knappt 1 100 medlemmar uppdelade på ca 800 Club Pros och 300 TPs.


PGAs MISSION

PGA skall;

Verka för att utveckla och säkerställa en ledande position i golfsporten för våra medlemmar, de professionella golfarna.

Verka för att intresset för golfsporten ökar,

Verka för att golfens tradition och kultur upprätthålls och utvecklas med spelets idé som utgångspunkt,

Utveckla våra medlemmars kundinsikt för att säkerställa ett bemötande som passar också framtidens golfare,

Verka för att spelkvalitén hos golfarna utvecklas kontinuerligt,

Verka för att befintliga golfare spelar oftare,

Verka för att kvalitén på golfanläggningarna utvecklas mot att möta spelarnas behov.