Hoppa till:

PGA Sweden National
daensv
Sök på webbplatsen

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande stora och medelstora företag och organisationer. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången.

Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå med fyra kontor i Sverige. Byrån har även en omfattande internationell verksamhet med kontor i fem andra länder runt om i världen.

Byrån har cirka 600 medarbetare, varav cirka 400 är jurister. Byråns jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden som dessutom är fokuserade på olika branscher. Det innebär att byråns jurister kan skapa mervärde för klienternas affärer med såväl juridisk spetskompetens som gedigen branscherfarenhet.

 

Mannheimer Swartling is the leading business law firm in the Nordic region. The firm works with many of Sweden’s, and the world’s, leading major and mid-sized companies and organisations. A common feature for the firm’s clients is that law plays a vital role in their business success.

Mannheimer Swartling is a full service firm with an extensive international practice. The firm has its base in Sweden, with four offices located there. Mannheimer Swartling also has offices in five other countries around the world.

The firm has approximately 600 employees, of which approximately 400 are lawyers. Each of the firm’s lawyers specialises in specific fields of business law and many focus on particular industries. As a result, our lawyers are able to contribute added value to our clients’ assignment with both cutting edge expertise and solid industry knowledge.