Hoppa till:

PGA Sweden National
daensv
Sök på webbplatsen

Energi Försäljning Sverige AB är ett producentoberoende elhandelsbolag som etablerades 2006. Vårt moderbolag är Energi Danmark A/S, ett av Danmarks största elhandelsbolag.

Vår affärsidé är att öka konkurrenskraften genom rådgivning, support och riktiga priser till företagskunder i Sverige som vill utnyttja den avreglerade energimarknaden.

Vi är inne i en spännande fas, präglad av organisk tillväxt med god lönsamhet. På bara några få år har vi lyckats attrahera över 10 000 kunder både inom den privata och den offentliga sektorn. Genom att samarbeta med Energi Försäljning Sverige vill vi ge våra samarbetsparter tillgång till beprövade metoder för hur elavtalen ska balanseras mot kundspecifika krav och förutsättningar.

Energi Försäljning Sveriges vision är att bygga Sveriges bästa elhandelsbolag.