Hoppa till:

PGA Sweden National
daensv
Sök på webbplatsen

Enckell Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå specialiserad inom bolags- och fastighetsrätt med ett särskilt fokus på fastighetstransaktioner och företagsöverlåtelser. Verksamheten bygger på erfarenhet, specialisering och förtroendefulla långsiktiga relationer med våra kunder. Vi lämnar uteslutande rådgivning inom våra kärnområden.

Byrån är legal rådgivare till ägare, investerare, förvaltare, styrelser och företagsledningar i frågor rörande förvärv av bolag och fastigheter och i övriga fastighets- och bolagsrättsliga frågor.

Vi integrerar på olika sätt idrott och friskvård i vår verksamhet och gärna i relationerna med våra klienter och samarbetspartners. Vi har ett stort engagemang inom idrott och träning och arbetar gärna med företag, föreningar, klubbar och personer som på olika sätt är verksamma inom dessa områden.