Hoppa till:

PGA Sweden National
daensv
Sök på webbplatsen

Dreamwork har idag ca 400 anställda varav 30 arbetar internt. Vi har ISO-certifierade processer och är ett auktoriserat bemannings- och omställningsföretag verksamma på fler orter i Sverige. Våra konsulter är seniora med lång erfarenhet från rekryteringsbranschen och med operativa chefsbakgrunder från många andra branscher. Dreamwork arbetar med rekrytering av specialister och chefer, Chef-att-Hyra, Interim Management Services, samt omställning och har som målsättning att alltid leverera bättre kvalitet och tillhandahålla mer flexibla och kundanpassade lösningar än övriga företag på marknaden. Vi är en strategisk samarbetspartner till LinkedIn och vi tror på personliga relationer och dedikerad service utifrån varje företags behov.