Hoppa till:

PGA Sweden National
daensv
Sök på webbplatsen

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.

Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Sammantaget så är vi en god bit på väg att etablera Catena som Sveriges ledande logistikfastighetsbolag. Även om vi ännu inte är störst leder och driver vi på olika sätt utvecklingen inom området.

Vi har vid sidan av vår fastighetskompetens ett unikt kunnande om varuflöden och logistiklokaler, som för oss är rationellt utformade lokaler som uppfyller höga krav och är anpassade för sitt speciella syfte.

www.catenafastigheter.se