PGA Sweden National Corporate Package

Genom vår nya möjlighet, PGA Sweden National Corporate Package, erbjuder vi en mötesplats för rekreation och umgänge på en av  Sveriges bästa golfanläggningar. I vår fantastiska miljö ges ni möjlighet att vårda och stärka företagets relationer med såväl kunder som personal.

I detta paket ingår följande:

  • 30 greenfeebiljetter med fritt nyttjande
  • En timmes clinic/träning för upp till 12 personer tillsammans med PGA Sweden National professional
  • En heldagskonferens för 12 personer  inklusive lokalhyra och teknisk utrustning

Priset för paketet är 25.000 sek  + moms  och gäller ett år från tecknandet.