Vad händer på PGA i Bara?

jul 1 st
aug 7 st
sep 4 st
okt 2 st
nov 1 st
dec 1 st
jan 0 st
feb 0 st
mar 0 st
apr 0 st
maj 0 st
jun 0 st